AEGISUB : Phần Mềm Làm Sub Cho Video , Phim

AEGISUB : Phần Mềm Làm Sub Cho Video , Phim

Bạn Đang Tự Hỏi Tại Sao Người Ta Làm Sub Cho Các Phim Nước Ngoài Bằng Cách Nào ? Vâng ! Người Ta Dùng Phần Mềm Để Làm Và Phần Mềm Dễ Sử...
Comment 14:09

Bạn Đang Tự Hỏi Tại Sao Người Ta Làm Sub Cho Các Phim Nước Ngoài Bằng Cách Nào ?
Vâng ! Người Ta Dùng Phần Mềm Để Làm Và Phần Mềm Dễ Sử Dụng Nhất Là AEGISUB.Với AEGISUB Bạn Có Thể Làm Sub Cho Video Của Bạn Cực Kì Đơn Giản.

                                             Sau Khi Tải Về Tiến Hành Cài Đặt Như Bình Thường .

Giao Diện AEGISUB

Mình Chỉ Viết Đến Đây Thôi , Còn Bạn Nào Muốn Sub Kiểu Gì Thì Mình Sẽ Viết Một Bài Khác .


AEGISUB : Phần Mềm Làm Sub Cho Video , Phim AEGISUB : Phần Mềm Làm Sub Cho Video , PhimLò Bát Quái8.8stars based on9reviews Bạn Đang Tự Hỏi Tại Sao Người Ta Làm Sub Cho Các Phim Nước Ngoài Bằng Cách Nào ? Vâng ! Người Ta Dùng Phần Mềm Để Làm Và Phần Mềm Dễ Sử...

Nhận Xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét