• Windows + A mở Action Center.
 • Windows + B làm nổi bật vùng chọn bôi đen.
 • Windows + C khởi chạy Cortana trong chế độ nghe để Cortana chấp nhận đầu vào bằng giọng nói ngay lập tức.
 • Windows + D chuyển đổi Show Desktop và trạng thái trước đó.
 • Windows + E khởi chạy File Explorer với tab Quick Access được tập trung.
 • Windows + H mở biểu tượng Chia sẻ ở bên phải màn hình.
 • Windows + I  mở ứng dụng Cài đặt.
 • Windows + K mở ngăn Connect pane để kết nối với các thiết bị âm thanh và màn hình không dây.
 • Windows + L khóa thiết bị và hiển thị màn hình Khóa.
 • Windows + M giảm thiểu tất cả các cửa sổ đang mở.
 • Windows + O khóa hướng của thiết bị.
 • Windows + P mở ngăn Project để tìm kiếm và kết nối với màn hình và máy chiếu bên ngoài.
 • Windows + Q mở Tìm kiếm.
 • Windows + R hiển thị hộp thoại chạy.
 • Windows + S khởi chạy Cortana ở chế độ nhập có nghĩa là người dùng có thể bắt đầu nhập truy vấn ngay lập tức.
 • Windows + T chạy qua các ứng dụng trên thanh tác vụ.
 • Windows + U khởi chạy Access Center.
 • Windows + V sẽ chuyển qua tất cả các thông báo.
 • Windows + X mở menu nâng cao ở góc dưới bên trái của màn hình.
 • Windows + Z mở thanh lệnh ứng dụng cụ thể.
 • Windows + Enter khởi chạy Narrator.
 • Windows + Spacebar chuyển đổi giữa các ngôn ngữ nhập liệu được hỗ trợ và bố trí bàn phím.
 • Windows + Tab mở Task View.
 • Windows + , để nhìn trộm trên màn hình.
 • Windows +  + để phóng to.
 • Windows +  – để thu nhỏ.
 • Windows + Escape để đóng Kính lúp.
 • Windows + Mũi tên trái để gắn cửa sổ đang hoạt động vào nửa bên trái của màn hình được hiển thị trong đó.
 • Windows + Mũi tên phải để gắn cửa sổ đang hoạt động vào nửa bên phải của màn hình được hiển thị trong đó.
 • Windows + Mũi tên xuống thu nhỏ cửa sổ đang hoạt động hoặc khôi phục nó.
 • Windows + Mũi tên lên tối đa hóa cửa sổ hiện hoạt.
 • Windows + Shift + Mũi tên trái di chuyển cửa sổ hiện hoạt sang màn hình ở bên trái.
 • Windows + Shift + Mũi tên phải di chuyển cửa sổ đang hoạt động sang màn hình ở bên phải.
 • Windows + Shift + Mũi tên xuống thu nhỏ hoặc khôi phục cửa sổ đang hoạt động theo chiều dọc trong khi vẫn duy trì chiều rộng hiện tại.
 • Windows + Shift + Mũi tên lên tối đa hóa cửa sổ đang hoạt động theo chiều dọc trong khi vẫn duy trì chiều rộng hiện tại.
 • Windows + Home thu nhỏ hoặc khôi phục tất cả các cửa sổ không hoạt động.
 • Windows + Print Screen chụp ảnh toàn màn hình và lưu vào thư mục Pictures> Screenshots.
 • Windows + Ctrl + Mũi tên trái chuyển sang màn hình ảo trước đó.
 • Windows + Ctrl + Mũi tên phải chuyển sang màn hình ảo tiếp theo.
 • Windows + Ctrl + D tạo một màn hình ảo mới.
 • Windows + Ctrl + F4 đóng màn hình ảo hiện tại.
 • Windows + ? khởi chạy ứng dụng Windows Feedback.