MASIGNCLEAN101

Tổng Hợp Các Website Cho Phép Gọi Điện Thoại Miễn Phí


Với các website mà mình sẽ giới thiệu, các bạn sẽ chẳng mất một đồng nào để gọi điên thoại nữa.


1. Globfone

Ảnh

2. Zlookup

Ảnh

3. Poptox

Ảnh

4. Letsbrik

Ảnh

5. Call2friends

Ảnh

Share This :
Lò Bát Quái
avatar

Thủ thuật hữu ích thật rất hay

13:18 15 tháng 6, 2018
avatar

Gọi điện thoả mái.

13:36 15 tháng 6, 2018
avatar

Có gọi đc thật ko e?

19:49 15 tháng 6, 2018
avatar

Đã test. 1 cuộc gọi dài tầm 1 phút

20:43 15 tháng 6, 2018
avatar

lâu ko qua chơi....template mới đẹp quá kakaak

22:29 15 tháng 6, 2018
avatar

share tui temp của ông với quocbao.kienthucsechia@gmail.com

12:49 16 tháng 6, 2018
avatar

bài viết hay quá ông ơi

15:57 17 tháng 6, 2018