Hello mọi người. Trở lại với chuyên mục share template, hôm nay Lò Bát Quái Blog sẽ share cho mọi người template rất đẹp và phù hợp với những bạn làm blog cá nhân.


Ảnh demo                                                          DEMO DOWNLOAD