MASIGNCLEAN101

Đổi Màu Sắc Link Khi Hover Cho Blogspot

Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Như tiêu đề, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi màu link khi hover. Ok bắt đầu thôi :v


Ảnh tạm


Thêm đoạn js sau vào trước thẻ </body>  là được

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function makeColor(){if(elmS==0){elmR=elmV;elmG=elmV;elmB=elmV}else{t1=elmV;t2=(255-elmS)*elmV/255;t3=elmH%60;t3=(t1-t2)*t3/60;if(elmH<60){elmR=t1;elmB=t2;elmG=t2+t3}else if(elmH<120){elmG=t1;elmB=t2;elmR=t1-t3}else if(elmH<180){elmG=t1;elmR=t2;elmB=t2+t3}else if(elmH<240){elmB=t1;elmR=t2;elmG=t1-t3}else if(elmH<300){elmB=t1;elmG=t2;elmR=t2+t3}else if(elmH<360){elmR=t1;elmG=t2;elmB=t1-t3}else{elmR=0;elmG=0;elmB=0}}elmR=Math.floor(elmR).toString(16);elmG=Math.floor(elmG).toString(16);elmB=Math.floor(elmB).toString(16);if(elmR.length==1)elmR="0"+elmR;if(elmG.length==1)elmG="0"+elmG;if(elmB.length==1)elmB="0"+elmB;elmH=elmH+rate;if(elmH>=360)elmH=0;return"#"+elmR+elmG+elmB}function ChangeColor(){objActive.style.color=makeColor()}function Mozilla_stopRainbowAnchor(a){if(act){if(objActive.nodeName=="A"){objActive.style.color=clrOrg;clearInterval(TimerID);act=0}}}function Mozilla_doRainbowAnchor(a){if(act==0){obj=a.target;while(obj.nodeName!="A"&&obj.nodeName!="BODY"){obj=obj.parentNode;if(obj.nodeName=="A"||obj.nodeName=="BODY")break}if(obj.nodeName=="A"&&obj.href!=""){objActive=obj;act=1;clrOrg=obj.style.color;TimerID=setInterval("ChangeColor()",100)}}}function stopRainbowAnchor(){if(act){if(objActive.tagName=="A"){objActive.style.color=clrOrg;clearInterval(TimerID);act=0}}}function doRainbowAnchor(){if(act==0){var a=event.srcElement;while(a.tagName!="A"&&a.tagName!="BODY"){a=a.parentElement;if(a.tagName=="A"||a.tagName=="BODY")break}if(a.tagName=="A"&&a.href!=""){objActive=a;act=1;clrOrg=objActive.style.color;TimerID=setInterval("ChangeColor()",100)}}}function stopRainbow(){if(act){objActive.style.color=clrOrg;clearInterval(TimerID);act=0}}function doRainbow(a){if(act==0){act=1;if(a)objActive=a;else objActive=event.srcElement;clrOrg=objActive.style.color;TimerID=setInterval("ChangeColor()",100)}}var rate=20;if(document.getElementById)window.onerror=new Function("return true");var objActive;var act=0;var elmH=0;var elmS=128;var elmV=255;var clrOrg;var TimerID;if(document.all){document.onmouseover=doRainbowAnchor;document.onmouseout=stopRainbowAnchor}else if(document.getElementById){document.captureEvents(Event.MOUSEOVER|Event.MOUSEOUT);document.onmouseover=Mozilla_doRainbowAnchor;document.onmouseout=Mozilla_stopRainbowAnchor}
//]]>
</script>

                             HOVER VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DEMO
Share This :
Lò Bát Quái
avatar

hello anh :D buổi tối vui vẻ nha <3

20:36 9 tháng 8, 2018
avatar

Test loa, nghe rõ lắm :D

12:02 11 tháng 8, 2018
avatar

template này đâu ra đấy, ib tui với ông, tui đang tìm temp này đây

21:12 11 tháng 8, 2018
avatar

https://www.facebook.com/LBQ.Lobatquai

21:19 11 tháng 8, 2018
avatar

hello anh iu...buổi tối vui vẻ nha <3

21:21 12 tháng 8, 2018
avatar

Cũng hay nhưng bỏ thêm javascript vào nặng tem ;)

08:54 13 tháng 8, 2018
avatar

Đoạn js này ngắn mà, cũng không ảnh hưởng tới speed đâu

11:10 13 tháng 8, 2018
avatar

Adchoices là GA hay là gì z ong?

17:08 13 tháng 8, 2018
avatar

Chả biết nữa, mà bán GA rồi

18:45 13 tháng 8, 2018
avatar

Lâu ra bài quá haha

20:13 13 tháng 8, 2018
avatar

(k) Nhìn cũng đẹp đó chứ nhưng ko biết nó có làm lag thêm blog ko ta

22:38 13 tháng 8, 2018
avatar

Đoạn js ngắn thôi mà

07:41 14 tháng 8, 2018