Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi background menu bằng CSS. Ok đi thẳng vào vấn đề luôn :v

Demo

Các bạn thêm đoạn code sau đây vào trước thẻ ]]></b:skin>


 #header-wrapper {
 
 color: #fff;
 background: linear-gradient(-45deg, #EE7752, #E73C7E, #23A6D5, #23D5AB);
 background-size: 400% 400%;
 -webkit-animation: Gradient 15s ease infinite;
 -moz-animation: Gradient 15s ease infinite;
 animation: Gradient 15s ease infinite;
}

@-webkit-keyframes Gradient {
 0% {
  background-position: 0% 50%
 }
 50% {
  background-position: 100% 50%
 }
 100% {
  background-position: 0% 50%
 }
}

@-moz-keyframes Gradient {
 0% {
  background-position: 0% 50%
 }
 50% {
  background-position: 100% 50%
 }
 100% {
  background-position: 0% 50%
 }
}

@keyframes Gradient {
 0% {
  background-position: 0% 50%
 }
 50% {
  background-position: 100% 50%
 }
 100% {
  background-position: 0% 50%
 }
} 


Thay #header-wrapper
thành class hoặc id menu của bạn.