MASIGNCLEAN101

About

Họ Tên : Dương Văn Quý (15-5-2004).

Địa Chỉ : Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam.

Là Một Học Sinh THCS Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Là Người Của Thế Kỉ XXI(21), Sinh Năm 2004 Tại Đất Vải Thiều Lục Ngạn.

Có Niềm Đam Mê Đến Lập Trình Từ Năm Lớp 7. Học Hỏi Kiến Thức Đều Từ Trên Internet. Biết Đến Cách Tạo Website Từ Đầu Năm 2018.