Liên Kết Bạn Bè - Hợp Tác Phát Triển Blog
Ảnh : Internet

LIÊN KẾT VỚI CÁC BLOG CÓ LỢI ÍCH GÌ ?  • Thứ nhất,tăng đáng kể lượt truy cập,giúp trang blog của bạn có nhiều người biết đến và có một vị trí vững vàng trên Google.
  • Thứ hai,liên kết với nhau để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm,trao đổi và học hỏi thêm nhiều thông tin hữu ích.
  • Thứ ba,các admin của các blog có thể liên hệ qua lại,giúp đỡ nhau trong quá trình viết blog cũng nhu thiết kế template cho blog.

MỘT SỐ YÊU CẦU KHI LIÊN KẾT

Đây là một số yêu cầu nhỏ của mình khi bạn đặt liên kết với Lò Bát Quái.
  • Trước khi bình luận vào bài viết này,bạn phải đặt liên kết của Lò Bát Quái trên trang của bạn trước.
<a href='https://www.lobatquai.xyz' target='_blank' title='Lò Bát Quái - Blog chia sẻ thủ thuật, phần mềm, game,...'>Lò Bát Quái</a>
Nếu bạn gỡ bỏ liên kết Lò Bát Quái trên trang của bạn thì mình cũng sẽ gỡ bỏ liên kết của bạn trên trang Lò Bát Quái.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LIÊN KẾT VỚI Lò Bát QUái ?

Bạn chỉ việc chèn code này vào vị trí liên kết trên Blog của bạn là được.

CÁCH LIÊN KẾT VỚI LÒ BÁT QUÁI

Để liên kết với Lò Bát Quái,bạn hãy bình luận nội dung thế này xuống bên dưới,mình sẽ xem xét,nếu phù hợp thì mình sẽ đặt liên kết của bạn trên trang của mình.

Tên hiển thị:
Mô tả:
Url: